נפגעי עבירה מוגדרים בחוק כמי שנפגעו באופן ישיר ממעשי העבירה ובני משפחה מדרגה ראשונה של  מי שהעבירה המסוימת שבנדון גרמה למותו.

בשנת 2001 חוקק חוק נפגעי עבירה המגדיר את זכויותיהם של נפגעי העבירה במהלך ההליך הפלילי .

הזכויות בחוק מוגדרות ביחס להליך החקירה ולהליך המשפטי.

זכויות בעת החקירה:  הגנה מפני נאשם קרוביו או שלחיו , הגבלה על מסירת פרטים אישיים של נפגע עבירות מין או אלימות חמורה,  בעבירות מין – זכות לנוכחות מלווה בחקירה, זכות לבחור את מין החוקר ואף זכות שלא להיחקר על עברם המיני ( למעט נסיבות מיוחדות).

במהלך ההליך הפלילי ולאחריו : זכות לקיום הליכי משפט בזמן סביר לנפגעי מין או אלימות, זכות לקבל מידע על מאסרו של נאשם או השמתו במשמורת ( חלופת מעצר) , זכות לקבל מידע על השלב בו נמצא ההליך הפלילי ,לקבל מידע אודות מועדי הדיונים הקבועים בתיק וזכות להיות נוכחים בדיונים לרבות כשמדובר בדיונים בדלתיים סגורות.

כמו כן לנפגעי העבירה זכות לעיין בכתב האישום או לקבל מידע על תוכן כתב האישום (לשיקול התביעה), זכות להביע עמדה בבקשה לעיכוב הליכים, זכות ליידוע על עסקת טיעון שמתגבשת או החלטה לסגירת תיק, זכות למסור הצהרת נפגע עבירה שתובא לבית המשפט, זכות להביע עמדה בכתב בפני וועדת השחרורים וזכות להביע עמדה לפני החלטת הנשיא בדבר קבלת חנינה.

חלק נכבד מנפגעי העבירה אינם מודעים לזכויות המגיעות להם.

זאת ועוד, מסיבות שונות לא ניתן משקל הולם לעמדתם של נפגעי העבירה, לא ממוצות זכויותיהם ע”י גופי התביעה ואלו מעודכנים על תוצאות ההליך לעיתים אף בדיעבד. כתוצאה מכך חשים  נפגעי עבירה פעמים רבות שקולם לא נשמע  ותחושת חוסר צדק ממשיכה ללוותם.

מפאת העומס הרב על גופי התביעה לא תמיד ניתן לסמוך על המערכת כי זו תדאג למצות את זכויותיהם של נפגעי העבירה באופן מלא.

עורך דין פלילי מקצועי  הבקיא בזכויות נפגעי העבירה ובעל ניסיון בייצוגם יביא את עמדתו של נפגע העבירה באופן הנכון ביותר , ייצג את האינטרסים שלו בצורה הטובה ביותר האפשרית ויממש את זכותו לפיצוי הולם.

המציאות מלמדת כי במקרים בהם נפגעי העבירה מיוצגים ע”י עורך דין נוטים גופי התביעה להתפשר פחות אל  מול נאשמים וכן נפסקים פיצויים גבוהים יותר לאותם הנפגעים.

למשרדנו ניסיון בייצוג נפגעי עבירה אף במגזרים באוכלוסייה בהם קיים קושי רב בכל הנוגע לשיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק.

עורכי הדין מנשה ואלמוג יודעים לגלות את הרגישות הנדרשת ולהתנהל באופן המתאים לכל מקרה בנסיבותיו ולמצות את זכויותיהם של הנפגעים בצורה הטובה ביותר.

צור איתנו קשר

השאר פרטיך ואנו נחזור בהקדם