אסירים ועצורים השוהים במתקני הכליאה  של שירות בתי הסוהר זכאים להגיש עתירות נגד שירות בתי הסוהר והגופים הפועלים מטעמו ( דוגמת משטרת ישראל).

עתירות אלו מוגשות לשם שמירה על זכויותיהם של האסירים והעצורים בין כותלי הכלא.

עתירת אסירים מוגשות נגד תנאי כליאתם של אסירים.

לרוב מוגשות עתירות אלו בענייני קבלת טיפול רפואי, שילוב בסבב חופשות, סיווג האסיר לצורכי חופשה, מעבר בית סוהר , שפיטה בדין משמעתי , ביקורים , התייחדויות  ובעוד נושאים מספר.

עתירת אסיר מוגשת לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מתקן הכליאה בו הוא שוהה .

העתירה יכולה להיות מוגשת מתוך הכלא ע”י האסיר עצמו (באמצעות גורמי בית הסוהר) או מחוץ לכלא ע”י עורך דין מייצג.

לעתירה יצורף תצהיר של האסיר העותר, תצהיר התומך בעובדות הנטענות במסגרתה.

טרם הגשת עתירה מומלץ להתייעץ בעורך דין מנוסה על מנת לבחון את סיכויי העתירה.

רבים האסירים המגישים עתירות ללא ייצוג,  חסרות סיכוי, ויוצרים עומס רב על המערכת .

חשוב להגיש עתירות בנושאים מהותיים בלבד וכן להיות מיוצגים על ידי עורך דין מנוסה שינמק את העתירה באופן הראוי כאשר הוא תומך את הטענות בנימוקים משפטיים מתאימים.

ישנה חשיבות רבה  לייצוג במיוחד כאשר מדובר בסוגיות מורכבות הדורשות עיון בפסיקה ,בחוקים השונים והעלאת טענות מורכבות.

למשרדנו ניסיון רב בהגשת עתירות אסיר בנושאים מהותיים ורגישים וכן מספר לא מבוטל של הצלחות.

משרדנו רואה חשיבות רבה בסיוע לאסירים בשמירה על זכויותיהם בין כותלי הכלא במקרים מתאימים.

עורכי הדין מנשה ואלמוג מתנהלים בשקיפות אל מול האסיר ובני משפחתו ביחס לסיכויי העתירה ודרך הטיפול המתאימה.

צור איתנו קשר

השאר פרטיך ואנו נחזור בהקדם